/Sprawozdanie z 4 lat działalności

Sprawozdanie z 4 lat działalności

Sprawozdanie z 4 lat działalności Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"
Od 11 marca 2000 r. do 24 kwietnia 2004 r.

1. W dniu 11 marca 2000 r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w Warszawie, wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Janusz Sanocki (prezes), Andrzej Czachor (wiceprezes), Włodzimierz Urbańczak (sekretarz), Jerzy Gieysztor (skarbnik), Jerzy Przystawa, Bohdan Poręba i Jan Pokrywka (członkowie zarządu). Komisję Rewizyjną w składzie: Mirosław Dakowski, Lucyna Zabiełło i Antoni Kamiński.

2. W okresie kadencji Stowarzyszenie wspierało i prowadziło akcję informacyjną zmierzającą do upowszechnienia idei JOW. I tak:
A. Działacze Stowarzyszenia zorganizowali 34 ogólnopolskie konferencje poświęcone sprawie JOW, w tym, 18 konferencji samorządowych pod hasłem "Poseł z każdego powiatu" (ponad 8 konferencji na rok). Dwie konferencje odbyły się w gmachu Sejmu RP. Spis konferencji zawiera załącznik.
B. Zorganizowali lub uczestniczyli w 182 spotkaniach w różnych środowiskach (45 spotkań na rok). Rekordzistą w organizowaniu spotkań, wygłaszaniu prelekcji jest prof. Jerzy Przystawa, który w ciągu 4 lat odbył 139 spotkań. Spotkania organizowali także i prelekcje wygłaszali: Janusz Sanocki (57), Mirosław Dakowski, Włodzimierz Urbańczak, Andrzej Bielerzewski, Antoni Kamiński, Andrzej Czachor, Marek Ciesielczyk, Michał Drozdek, Włodzimierz Sadowski, gen. Tadeusz Jauer, Kazimierz Głowacki, Stefan Grabski i Ryszard Śnieżko, Tomasz Pompowski i Anna Niedziałkowska, Jan Pokrywka, Jan Zwijacz, Jerzy Gieysztor, Kazimierz Hellebrandt, Tomasz Kaźmierski, Marek Zagajewski, Paweł Nakonieczny, Wojtek Kaźmierczak, Piotr Dymiński, Artur Sajak, Artur Sroka, Jan Staniek, Łukasz Mazur, Agnieszka Bury, Bogdan Pilarski, Adam Plesniar, Dorota Kubicka, Krzysztof i Piotr Babinaetz, Andrzej Zybertowicz, Marian Jurczyk, Mirosław Symanowicz, Waldemar Tkaczyk, Jan Jagielski, Adam Wolak, Michał Zaleski i Władysław Skrzypek.
C. W prasie o różnym odnotowaliśmy 170 artykułów opublikowanych przez działaczy Ruchu i Stowarzyszenia (42 artykuły na rok). Prof. Jerzy Przystawa wygłosił w Katolickim Radio Rodzina ok. 100 felietonów na temat JOW. Artykuły w "Rzeczpospolitej" i w innych czasopismach publikowali, a także w inny sposób popularyzowali ideę JOW: prof. Antoni Kaminski, prof. Jerzy Przystawa, prof. Tomasz Kaźmierski prof. Andrzej Czachor, prof. Michał Mierzejewski, Mariusz Wis, Wojciech Błasiak, Janusz Sanocki, prof. Mirosław Dakowski, Jerzy Gieysztor, Julia Pitera, Krzysztof Ciesielski, Dariusz Hybel, Barbara Bubula, Rafał Ziemkiewicz, Andrzej Sadowski, Krzysztof Szmid. Publicznie na forum zwołanego przez Prezydenta Kwaśniewskiego spotkania ekspertów o wprowadzenie JOW zaapelowała prof. Jadwiga Staniszkis – od lat związana z Ruchem na rzecz JOW. Ponadto odnotowaliśmy pro-jowowskie wypowiedzi Stefana Bratkowskiego, Michała Rosalaka, Jacka Łęskiego, Szczepana Żaryna, Krzysztofa Czabańskiego, Michała Kuleszy, Janusza Rolickiego, Kai Bogomilskiej a także publicystów "Wprost" Doroty Maciei i Jarosława Gajewskiego.
D. Odbyły się 33 akcje uliczne.
E. Zapadło z naszej inicjatywy 37 uchwał samorządów terytorialnych i zawodowych.
F. Zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Czachora opracował projekt ustawy "Ordynacja wyborcza" i wniesiono inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie.
G. Odbyły się dwa Walne zebrania Członków Stowarzyszenia
H. Wydaliśmy 18 numerów Biuletynu Informacyjnego Ruchu każdy w nakładzie ok. 500 egz. Redakcją biuletynu, dokumentowaniem wydarzeń w ruchu JOW zajmuje się ofiarnie uczestnicząca w każdej prawie konferencji i spotkaniu Agnieszka Przystawa oraz Romuald Lazarowicz
I. W okresie "I Marszu na Warszawę" wydaliśmy i rozprowadzili ponad 150 tys. ulotek, z czego ponad 100 tys. rozprowadziliśmy.

3. W dniu 15 marca 2003 r. dziennik "Rzeczpospolita" zamieścił apel skierowany do Prezydenta RP podpisany przez 72 intelektualistów domagających się wprowadzenia JOW. Wśród nich byli prof. Jerzy Przystawa, Antoni Kaminski i Witold Kieżun. Po wydrukowaniu "Apelu" do redakcji napłynęło cały szereg listów popierających wprowadzenie JOW. Jednak redakcja, która w widoczny sposób użyła postulatu JOW instrumentalnie, tak nagle jak nagłośniła, tak wyciszyła temat JOW.

4. W lecie 2003 r. Ruch zorganizował imprezę pn. "Marsz na Warszawę". Wzięło w niej udział ponad 70 osób, które w dniach od 29.06.2003 do 5.07.2003 na trasie Częstochowa – Radomsko – Kamieńsk – Bełchatów – Piotrków Tryb. – Tomaszów Maz. – Skierniewice – Żyrardów – Grodzisk Maz. – Milanówek – Pruszków – Ożarów – Warszawa prowadzili akcje uliczne, spotkania z mieszkańcami i akcje ulotkowe informujące o JOW. Marsz zakończył się manifestacją uliczną i konferencją na Uniwersytecie Warszawskim.
     Zorganizowanie Marszu było możliwe dzięki sponsorom, którzy na konto Stowarzyszenia wpłacili ponad 15 tys. zł.

5. Na szczególna uwagę zasługuje zorganizowanie się w ramach Ruchu JOW przy wsparciu Stowarzyszenia liczącej się grupy młodzieży akademickiej z takich ośrodków jak Szczecin, Wrocław, Kraków, Nysa. Młodzi woJOWnicy zorganizowali już kilka bardzo interesujących konferencji, uczestniczyli bardzo intensywnie w "Marszu na Warszawę", a także zorganizowali udany happening uliczny we Wrocławiu w grudniu 2003 r.

6. Po bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ruch JOWpozyskał w osobach wybranych w ten sposób samorządowców bardzo zaangażowanych zwolenników. Poparcie samorządowców bardzo wyraźnie towarzyszyło nam w czasie "Marszu na Warszawę". Natomiast na przełomie roku 2003/2004 uwidoczniło się w postaci rozrostu listy Samorządowych Patronów Ruchu JOW (patrz: załącznik) oraz uchwał szeregu samorządów domagających się wprowadzenia JOW. Efektem rosnącego poparcia środowiska samorządowego dla JOW stały się konferencje w Toruniu oraz we Włocławku w dniu 27 marca, podczas tej ostatniej zawiązano Krajowy Komitet Referendalny o JOW i rozpoczęto przygotowanie do zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum.

7. W roku 2003 udało się – dzięki pracy Tomasza Pompowskiego oraz Adriana Jaszewskiego uruchomić stronę internetową Ruchu: www.jow.pl. Strona stanowi ważne źródło informacji o Ruchu i podejmowanych przez nas działaniach. Prawie wszystkie teksty naszych autorów o JOW ukazują się natychmiast na stronie redagowanej przez p.Krzysztofa Pawlaka www.mazowsze.k-raj.com.pl. Teksty prof. Jerzego Przystawy regularnie zamieszczane są na stronie Katolickiego Radia Rodzina www.radiorodzina.wroc.pl oraz torontońskiego pisma www.nowykurier.com
     Wiele relacji o JOW pióra Tomasza Siechniewicza – zamieszcza także miesięcznik "Politycy" pod redakcją Jarosława Molgi. Dzięki serdeczniej współpracy z Zarządem Ogólnopolskiego Zawiązku Zawodowego Lekarzy, przede wszystkim Prezesa dra Krzysztofa Bukiela i Jego zastępcy dra Ryszarda Kijaka, artykuły o JOW ukazywały się w każdym numerze miesięcznika "Lekarz Polski".
     Artykuły o tematyce JOW prezentowane są też w każdym numerze miesięcznika "Opcja na Prawo".

8. Działania ruchu JOW i Stowarzyszenia dały efekt w postaci upowszechnienia wiedzy o tym zagadnieniu, nawet w Sejmie RP. Kryzys naczelnego organu władzy, jakim jest Sejm, powodowany obecnym, wadliwym sposobem wybierania posłów, doprowadził do prób oswojenia JOW przez "klasę polityczną". Jedną z takich prób jest zgłoszenie projektu tzw. ordynacji mieszanej przez partię Braci Kaczyńskich – "PiS". Debata nad tym projektem odbyła się w Sejmie w dniu 9 stycznia 2004 i żadna ze stacji telewizyjnych nie zamieściła w programach informacyjnych nawet skromnej wzmianki o tym fakcie.
     Innym sposobem na zmarginalizowanie postulatu jest zgłoszony przez Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego projekt wprowadzenia JOW w wyborach do Senatu. Senat jak wiadomo ma drugorzędną rolę w stosunku do Sejmu, a wprowadzenie JOW ma stanowić argument, że tego typu system wyborczy nie powoduje żadnych istotnych zmian w funkcjonowaniu państwa. A zatem nie warto go wprowadzać w wyborach do Sejmu.
     Próby te, oraz towarzysząca im dyskusja na forum parlamentu świadczą jednak o tym, ze nasza wieloletnia praca zaczyna dawać efekty. Klasa polityczna działając we własnym, egoistycznym interesie próbuje przejąć kontrole nad sprawą JOW. Jednak w ten sposób paradoksalnie upowszechnia ideę i pomaga nam, mimo woli w osiągnięciu celu jakim jest gruntowna zmiana systemu wyborczego, usunięcie wady ustrojowej blokującej rozwój Polski – obecnego partyjnego systemu wyborów. W cztery lata po założeniu Stowarzyszenia, po wykonaniu ogromnej pracy, jesteśmy bliżej zwycięstwa, bliżej Polski normalnej i prawdziwie demokratycznej.

789 wyświetlen