/Biuletyn nr 5

Biuletyn nr 5

Listopad 2000

Biuletyn nr 5

W numerze między innymi: Ordynacja jak niepodległość + Poparcie dla lorda Normana Lamonta + Aleksander Sołżenicyn i Władymir Bukowski zwolennikami JOW + Skarżymy się Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji

623 wyświetlen