/Biuletyn nr 12

Biuletyn nr 12

Listopad 2002

Biuletyn nr 12

W numerze między innymi: Konferencja w Tarnowie + Rezolucje, stanowiska, deklaracje + Kronika Ruchu JOW + Opuszczamy okopy

604 wyświetlen