/Manifestacja pod Sejmem

Manifestacja pod Sejmem

Ogłaszamy 3 czerwca 2005 jako dzień ogólnopolskiej manifestacji na rzecz JOW w Warszawie.

Drodzy WoJOWnicy!

V Krajowy Zjazdu Komitetów Referendalnych odbył się w dniach 15-16 kwietnia 2005 w Koninie. Zjazd był bardzo dobrze przygotowany przez organizatorów ‑ podziękowania należą się Prezydentowi Konina, Panu Kazimierzowi Pałaszowi i bezpośrednio pracującemu przy organizacji sekretarzowi miasta p. Markowi Zawidzkiemu.

W Zjeździe uczestniczyło ponad 80 osób, w tym wielu samorządowców, studenci z Wrocławia, Szczecina, Poznania i Nysy. W sobotę przybył na Zjazd poseł Maciej Płażyński ‑ współpracujący z Ruchem JOW od dawna.

Dyskusja była bardzo owocna i zakończyła się przyjęciem oświadczenia. Stwierdzono, że są szanse na wprowadzenie JOW jeszcze przed najbliższymi wyborami. Sprzyja temu rosnący nacisk wielu środowisk, a także fakt, że wewnątrz Sejmu pojawiają się oznaki zainteresowania JOW-em ze strony wielu posłów. W tej sytuacji zebrani uznali, że prawdziwą zmianę może przynieść tylko zmiana ordynacji, nie zaś rozwiązywanie Sejmu i wybór następnego w obecny sposób.

W celu wzmocnienia nacisku na Sejm, zebrani uchwalili, iż 3 czerwca 2005 Ruch zorganizuje manifestację pod Sejmem.

Zwracamy się do wszystkich komitetów referendalnych, patronów samorządowych, związków zawodowych i innych środowisk popierających JOW, żeby w tym dniu z każdego miasta i środowiska przybył do Warszawy choć jeden autokar ze zwolennikami JOW. Musi nas być widać.

Pozdrawiam,
Janusz Sanocki

About Janusz Sanocki

Janusz Sanocki (1954-2020) – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej; dziennikarz. Od 1993 r. redaktor naczelny tygodnika „Nowiny Nyskie”; radny Nysy (1994-2006); burmistrz Nysy (1998-2001); radny powiatu nyskiego (2006-2015). Od 2015 Poseł na Sejm RP (VIII kadencji). Od 1995 r. związany z Obywatelskim Ruchem na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jeden z 4 Krajowych Koordynatorów Ruchu JOW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW w latach 2000-2008.
597 wyświetlen