/Relacja z Konferencji w Łodzi

Relacja z Konferencji w Łodzi

W sobotę, 16 czerwca, w łódzkim Teatrze Nowym odbyła się dwugodzinna konferencja zorganizowana przez Chrześcijański Ruch Samorządowy pod hasłem „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”. W samo południe, przy wypełnionej sali teatralnej, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, konferencję otworzył prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. W dwudziestominutowym wystąpieniu Jerzy Kropiwnicki podniósł zalety jednomandatowych okręgów wyborczych, które ujawniły bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory te ustabilizowały władzę samorządową, pozwalając „burmistrzom” na samodzielne, odpowiedzialne zarządzanie gminami przez całą kadencję, bez presji kolejnych przegrupowań partyjnych i tworzonych przez nie koalicji. Mówca wyraził nadzieję, ze w najbliższej przyszłości podobnie odbywać się będą wybory starostów i marszałków sejmików, a także radnych wszystkich szczebli. Jerzy Kropiwnicki wypowiedział się zdecydowanie w sprawie dyskutowanego właśnie w Sejmie problemu podziału głosów w Radzie Unii Europejskiej i mocno poparł polską propozycję „pierwiastka”. W sprawie wyborów do Sejmu Prezydent Łodzi stwierdził, że „wymaga ona przemyślenia”. Następnie referaty (także dwudziestominutowe) wygłosili liderzy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Jerzy Przystawa i Janusz Sanocki. Wystąpienie prof. J. Przystawy „Dlaczego konieczna jest reforma systemu wyborczego?” zamieszczamy tutaj. J. Sanocki wygłosił referat „Dlaczego JOW?” Obaj referenci zajęli się wyłącznie problemem ordynacji wyborczej do Sejmu, zgodnie z celem, jaki stawia sobie Ruch JOW. Po tych wystąpieniach miał się odbyć panel wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ale z jakiegoś powodu organizatorzy nie zadbali o jego właściwe przygotowanie. Zorganizowana ad hoc dyskusja z udziałem Janusza Sanockiego, Patrona Honorowego Ruchu burmistrza miasta Łochowa .Mariana Dzięcioła i p. Mariusza Wisa, odbywała się już przy znacznie przerzedzonej sali, na której pozostali, w większości, przyjezdni uczestnicy Ruchu JOW. Konferencja zakończyła się o.godzinie 14. O godzinie 13, odbyła się w hallu Teatru konferencja prasowa z udziałem prezydenta Kropiwnickiego i prof. Jerzego Przystawy. W konferencji udział wzięli uczestnicy Ruchu JOW z Wrocławia, Nysy, Warszawy, Poznania i zapewne także innych miejscowości. Uczestnicy z Wrocławia i Nysy przybyli autokarami, pozostali w różny sposób. O godzinie 11 z Placu Schillera wyruszył pochód uczestników konferencji do Teatru Nowego przy ul. Więckowskiego. Pogoda nie była zbyt łaskawa, bo o 11-tej zaczął padać deszcz i w deszczu grupy wojowników przeszły ulicą Piotrkowską skandując „Jednomandatowe okręgi wyborcze”, „Jeden okręg- jeden mandat to jest demokracji standard”, „Chodźcie z nami” itp. Z pewnym żalem powiedzieć wypada, że organizatorzy nie stworzyli przyjezdnym (i miejscowym) uczestnikom konferencji okazji i możliwości do swobodnego spotkania, nawiązania kontaktów i wymiany poglądów i opinii. Dobrze byłoby, gdyby organizatorzy przyszłych konferencji i spotkań wzięli to pod uwagę. Wszystkim Wojownikom, którzy włożyli tyle trudu i wysiłków, aby z odległych krańców Polski przybyć na konferencję do Łodzi należą się wyrazy uznania i podziękowania. K. Pelc Biuro Krajowe Ruchu JOW Wrocław, 17 czerwca 2007

1 143 wyświetlen