/List otwarty do Prezesa Zarządu TVP

List otwarty do Prezesa Zarządu TVP

Szanowny Panie Prezesie,

Od 19 kwietnia 2007 roku aż po dziś dzień trwa największy od 1989 roku kryzys nie tylko polityczny, ale i społeczny, w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej; w kraju, który jako jeden z niewielu przyszedł Polsce i Polakom z realną pomocą po klęsce września 1939 roku; wreszcie w kraju, który perspektywicznie może stać się ważnym polskim sprzymierzeńcem w polityce unijnej i europejskiej.

19 kwietnia parlament tego kraju, który nazywa się Rumunia, zawiesił w pełnieniu obowiązków głowę państwa prezydenta Traiana Basescu, który to w spektakularnych okolicznościach musiał wyprowadzić się ze swej pałacowej rezydencji. Przez miesiąc aż do 19 maja, kiedy to odbyło się referendum, w którym zdecydowana większość Rumunów odrzuciła decyzję parlamentu, w Rumunii wrzało. Doszło do wielotysięcznych demonstracji i manifestacji w miastach rumuńskich w obronie prezydenta, a przeciw rumuńskiej klasie politycznej.

Prezydent Basescu i jego zwolennicy rzucili wyzwanie postkomunistycznej oligarchii politycznej i finansowej pod hasłem PARLAMENT UNICAMERAL – VOT UNINOMINAL (Parlament jednoizbowy – wybory jednomandatowe). Traian Basescu domaga się nadal przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, a także reformy konstytucji i likwidacji Senatu. Jego zdaniem wybory w okręgach jednomandatowych umożliwią Rumunom przeprowadzenie rzeczywistej lustracji, rozbicie struktur mafijnych i rosyjskiej agentury.

Ten przesileniowy kryzys trwa do dziś. Rumunia znalazła się na pierwszych stronach gazet i serwisów informacyjnych mediów w całej Europie. Wszystkie najważniejsze media w Europie były pełne informacji o tym, co się dzieje w Rumunii. Tymczasem kierowana przez Pana publiczna telewizja TVP całkowicie przemilczała wydarzenia między 19 kwietnia a 19 maja i wciąż milczy o nich. Polskie społeczeństwo zostało całkowicie odcięte od informacji, których kontekst jest bezpośrednio przekładalny na wewnętrzną sytuację Polski. Nawet pilnie śledzący wydarzenia polityczne Polacy za pośrednictwem telewizji publicznej mogli się co najwyżej dowiedzieć o fakcie zawieszenia w pełnieniu obowiązków prezydenta Rumunii a następnie korzystnym dla niego wyniku referendum. Nie oglądali na ekranach TVP gigantycznych manifestacji w Bukareszcie i innych miastach rumuńskich i nie dowiedzieli się nic o hasłach demonstrantów. Nie było żadnych informacji ani komentarzy wyjaśniających sedno konfliktu i to na żadnym z programów informacyjnych trzech najważniejszych kanałów TVP. A to, że takich informacji nie było również w innych niepublicznych mediach krajowych w niczym Pana i kierowanej przez Pana instytucji nie tłumaczy, z tego choćby względu, że i Pan, i TVP jesteście opłacani z publicznych pieniędzy i macie publiczne powinności.

Szanowny Panie Prezesie!

Milczenie TVP o wydarzeniach w Rumunii jest co gorsza tylko fragmentem większej i bardziej ponurej całości, jaką jest trwająca od lat głęboka merytoryczna cenzura stosowana w TVP wobec najważniejszego ustrojowego problemu Polski i fundamentu demokracji czyli ordynacji wyborczej do Sejmu. Ta niesformalizowana cenzura polityczna w TVP nie dopuszcza do jakiejkolwiek informacji i komentarzy na temat postulatu wyborów większościowych i jednomandatowych okręgów wyborczych. Trudno bowiem czymkolwiek innym wyjaśnić fakt, że ten fundamentalny temat od lat jest całkowicie przemilczany w TVP. I to mimo że, jak wynika z różnych sondaży ostatnich lat, zdecydowana większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych i skończeniem z rządami partiokracji, które są głównym źródłem korupcji i niskiej jakości rządzenia w Rzeczypospolitej.

Szanowny Panie Prezesie!

W obliczu powyższych faktów my niżej podpisani domagamy się:
(1) wyciągnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do ludzi odpowiedzialnych w TVP za blokadę informacji o sytuacji w Rumunii,
(2) rozpoczęcia informowania o wydarzeniach w Rumunii zgodnie z kanonami sztuki dziennikarskiej i misji publicznej TVP,
(3) zlikwidowania nieformalnej cenzury politycznej w TVP dotyczącej ordynacji większościowej i wyborów posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Do wiadomości:
1) Krajowa Rada Radia i Telewizji
2) Prezydent RP Lech Kaczyński
3) Marszałek Sejmu RP Ludwik Dorn
4) Rada Etyki Mediów
5) Rzecznik Praw Obywatelskich Jan Kochanowski

678 wyświetlen