/Cel Ruchu na rzecz JOW

Cel Ruchu na rzecz JOW

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych stawia sobie tylko jeden konkretny cel: doprowadzić do zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzić zasadę wyboru wszystkich posłów w niewielkich, jednomandatowych okręgach wyborczych.

 Ruch nasz nie wiąże tego celu z żadnymi innymi, ponieważ wychodzimy z założenia, że najważniejszą sprawą dla właściwego funkcjonowania państwa jest odpowiedni sposób wyłaniania elity politycznej, podlegającej stałej kontroli społecznej. Takie zminimalizowanie celów naszego ruchu społecznego może się wydawać zbyt wąskim i niewystarczającym. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas rozwiązanie jest zaledwie krokiem wstępnym do budowy dobrego państwa, ale także i z tego, że bez zrobienia tego kroku nie mamy szansy na zbudowanie Polski na miarę naszych Using aspiracji i oczekiwań.

Dzięki ograniczeniu naszych postulatów do jednego, Ruch wholesale jerseys China nasz tworzy możliwie najszerszą płaszczyznę porozumienia obywateli, bez względu na różnice ideowe i zapatrywania na najważniejsze kwestie Netzwerke społeczne i polityczne. Ruch nasz jest w ten sposób otwarty dla przedstawicieli wszystkich partii i opcji, przy jednym warunku, że wszystkie te grupy chcą realizować swoje cele w ramach demokratycznego państwa prawa.

Ograniczamy nasze postulaty do jednego także i dlatego, że jesteśmy przekonani, że proponowana przez nas zmiana oznacza prawdziwą, można powiedzieć wręcz rewolucyjną Brotherhood zmianę wszystkich struktur państwowych i społecznych. Nie będzie to tylko trzęsienie ziemi na scenie politycznej, nie będzie tylko wymianą jednych ludzi na innych, ale ABDULHAK-I zmianą zasad funkcjonowania polityków i partii politycznych, charakteru i struktury tych partii politycznych. Wprowadzenie proponowanej przez nas reformy ustroju państwa polskiego będzie początkiem jakościowej jego przebudowy we wszystkich dziedzinach. Te konsekwencje ustrojowe warto poznać i dlatego Ruch cheap jerseys nasz prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, wyjaśniającą, czego cheap nba jerseys dowodem jest około 50 zorganizowanych MuhmadEmad do tej pory cheap nfl jerseys konferencji ogólnopolskich na terenie całego kraju.

2 057 wyświetlen