/Zamieszki w Mongolii

Zamieszki w Mongolii

Uwadze publicznej zapewne umknęła informacja, że jedną z przyczyn nieoczekiwanego odwrócenia się karty wyborczej w Mongolii, było wprowadzenie wielomandatowych okręgów wyborczych. W efekcie w wyborach 2.07.2008 doprowadziło to do zwycięstwa post-komunistycznej Mongolskiej Rewolucyjnej Partii Ludowej, a na tym tle do zamieszek. Inna sprawą jest oczywiście fakt, że głównych konkurentów do władzy poróżnił pogląd komu i za ile sprzedawać bogactwa naturalne tego pustynnego kraju. Por.: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=11671178

177 wyświetlen