/Stowarzyszenie JOW

Stowarzyszenie JOW

Dziękujemy wszystkim za materialne wspomożenie Ruchu.  Wpłat pieniężnych można dokonywać na konto bankowe Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego. O każdorazowej wpłacie poinformujemy na tej stronie. W wypadku nie pojawienia się informacji, prosimy o kontakt.

Dane Stowarszyszenia:

Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
  Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
ul. Białoskórnicza 3/1, 50-134 Wrocław

Numer Konta:
PKO BP SA II O/NYSA.

75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

Adres e-mail : spes@spes.wroc.pl

 


191 wyświetlen