/Jan Nowak-Jeziorański

Jan Nowak-Jeziorański

Zacząłbym od reformy ordynacji wyborczej, a więc od wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Usunęłoby to podstawową słabość obecnego systemu, jaką jest przerost partyjniactwa.

605 wyświetlen