/Walne Zebranie Stowarzyszenia JOW – Warszawa, 21.06.2008

Walne Zebranie Stowarzyszenia JOW – Warszawa, 21.06.2008

Walne Zebranie
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"
Warszawa, 21 czerwca 2008


Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 21 maja 2008 zwołuję Walne Zebranie Stowarzyszenia na godzinę 10.00 (w pierwszym terminie; drugi termin: 10.30) w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Wołoskiej.

Porządek dzienny:

  1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  2. Sprawozdanie Zarządu
  3. Zmiany w składzie Zarządu
  4. Przygotowanie i organizacja IV Marszu na Warszawę
  5. Propozycje zmian w Statucie
  6. Wolne wnioski
Jerzy Przystawa
Prezes Zarządu

 

527 wyświetlen