/IV Marsz o JOW – 11 października w Warszawie!

IV Marsz o JOW – 11 października w Warszawie!

Weźmy udział w IV Marszu na Warszawę o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW).
Spotykamy się 11 października 2008 r. na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 11.00.

Podpisz apel

Kolejny raz oczekiwania Polaków na przeprowadzenie rzeczywistej reformy państwa usunięcia wady ustrojowej jaką jest tzw. ordynacja proporcjonalna w wyborach do Sejmu – zostały zawiedzione przez partie sprawujące władzę. Platforma Obywatelska, wbrew swoim uroczystym zapowiedziom i obietnicom, wbrew woli obywateli, wyrażonej złożeniem ponad 700 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum powszechne w tej najważniejszej sprawie – nie uczyniła niczego, aby te obietnice zrealizować. Premier, który jeszcze jako wicemarszałek Sejmu twierdził, że dla Polaków dzień wyborów parlamentarnych jest dniem wielkiego narodowego oszustwa – nie podjął nawet próby wyjaśnienia społeczeństwu wagi i znaczenia tego postulatu ustrojowego. Przeciwnie, wszystkie kanały komunikacji społecznej, podobnie jak przy sprawowaniu władzy przez inne ugrupowania polityczne, pozostały dla tej problematyki zamknięte, a obywateli domagających się wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych nadal nie dopuszcza się do mediów publicznych i uniemożliwia przedstawienie swoich postulatów.

Szkodliwego, korupcjogennego, zagmatwanego systemu wyborczego, który obowiązuje w Polsce od 17 lat, nie broni publicznie nikt, ponieważ jego utrzymywanie leży w interesie jedynie wąskiej grupy liderów partii politycznych, którzy bez systemu list partyjnych nie wyobrażają sobie swojego uczestnictwa w życiu publicznym i udziału we władzy. Wielu szeregowych członków wszystkich partii politycznych zdaje sobie sprawę, że obecny system wyborczy zamyka scenę polityczną, zamyka normalne, obywatelskie kanały awansu i kariery politycznej, ogranicza dostęp do urzędów publicznych do wąskiego kręgu zaufanych i dyspozycyjnych, a także nasze bierne i czynne prawo wyborcze. Rezultatem takich procedur jest niestabilna, skonfliktowana scena polityczna, nietrwałość rządów, coraz słabsze, coraz bardziej scentralizowane państwo oraz utrata zaufania obywateli do podstawowych instytucji państwa, z Sejmem na czele.

11 października 2008 organizujemy manifestację na ulicach Warszawy, aby przypomnieć rządzącym o ich obietnicach i pokazać, że obywatele polscy naprawdę chcą i życzą sobie prostych, wypróbowanych w świecie od ponad 200 lat procedur wyborczych, gwarantujących bierne prawo wyborcze, zapewniających równość i bezpośredniość wyborów, tworzących przejrzystą i kontrolowaną przez nich scenę polityczną. Takie procedury wyborcze obowiązują w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i kilkudziesięciu innych krajach i nie ma żadnego powodu – poza niechęcią partyjnych elit – aby nie mogły obowiązywać w Polsce.

Wzywamy więc i zachęcamy wszystkich do udziału w IV Marszu na Warszawę o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze! Dość mamy krętactw i obłudy rządzących! Żądamy albo niezwłocznego wprowadzenia JOW w wyborach do Sejmu, albo ogólnonarodowego referendum  w tej sprawie! Jesteśmy przekonani, że masowe uczestnictwo obywateli w takiej manifestacji może przekonać rządzących o konieczności przeprowadzenia takiej reformy państwa.

Wykorzystajmy najbliższy czas do organizacyjnego i technicznego przygotowania się do udziału w Marszu:

  1. Porozummy się z kolegami, znajomymi, przyjaciółmi – zachęćmy ich do wspólnego uczestnictwa w Marszu.
  2. Rozpropagujmy materiały informacyjne: ulotki, broszury, książki. Niektóre z nich możemy uzyskać za pośrednictwem Biura Krajowego Ruchu, inne można wprost ściągnąć z naszej strony internetowej – www.jow.pl wydrukować, powielić. Inne możemy sami przygotować, bo nasza idea jest prosta i czytelna.
  3. Przygotujmy flagi, transparenty, koszulki i inne wizualne znaki  naszego zaangażowania w sprawę JOW.
  4. Wesprzyjmy Ruch finansowo, wpłacając jakąś kwotę na konto Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW", bo każda działalność publiczna w skali całego państwa wymaga odpowiednich środków.
  5. Przekazujmy informacje o naszej gotowości uczestniczenia w Marszu i przygotowaniach do niego, elektronicznie lub w inny sposób, do Biura Krajowego Ruchu, gdzie mieści się Komitet Organizacyjny Marszu.

 
Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Wrocław, 21 maja 2008

Podpisz się

 

Imię i nazwisko:

 

1 026 wyświetlen