/Happening w Lublinie – 20.05.2008

Happening w Lublinie – 20.05.2008

20 maja 2008 r. w godz. od 16:00 do 17:00 na Placu Łokietka przed ratuszem miejskim w Lublinie odbędzie się happening akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami.

Przedsięwzięcie ma na celu prezentację i promowanie idei jednomandatowych okręgów wyborczych i ich wpływu na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Studenci z NZS UMCS chcą zwrócić uwagę na ograniczanie przez obecną ordynację do Sejmu biernego prawa wyborczego oraz jej negatywny wpływ na poziom korupcji czy poziom odpowiedzialności przed wyborcami. Domagamy się referendum ws. jednomandatowych okręgów wyborczych w systemie jednoturowym na wzór brytyjski.

Na happeningu będą rozdawane ulotki i broszury Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i akcji NZS Jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami. Planowane są też przemówienia.

Krzysztof Kowalczyk
organizator happeningu i członek NZS UMCS

178 wyświetlen