/JOW powinien utworzyć partię

JOW powinien utworzyć partię

1. Kilkunastoletnia walka ruchu JOW nie doprowadziła do zmiany ordynacji.

2. Ndzieja, że w Polsce dojdzie do podobnej sytuacji jak we Włoaszech (społeczeństwo wymusi zmianę ordynacji)pozostaje tylko nadzieją. Polacy nie wyjdą na barykady w tej sprawie, gdyż większość nie rozumie wagi proplemu, a walczyć nie chce nawet o kiełbasę, lecz ucieka do Irlandii.

3. Argument, że stworzenie partii i wzięcie udziału w wyborach wg ordynacji obecnej, to „umaczanie się”, nie jest w polityce żadnym argumentem. W tym wypadku cel może uświęcać taki środek jak wzięcie udziału w wyborach.

4. Przykład PO i obcenej koalicji pokazuje, że nigdy nikt nie będzie w Sejmie walczył o okręgi jednomandatowe. Gdyby w Sejmie była grupa ok. 30-40 posłów – zwolenników JOW, którzy stworzyliby koalicję z PO zamiast PSL, to realnym byłaby zmiana ordynacji. PSL nigdy się na taką zmianę nie zgodzi.

5. Nieprawdą jest, że nie można stworzyć 5-10-procentowej partii bez dużych pieniędzy i dostępu do mediów. Recepta na taką partię poniżej.

*******

Dlatego JOW powinien wykorzystać:
a. potencjał intelektualny swych członków,
b. dotychczasowe doświadczenia polityczne i kontakty,
c. istniejącą jeszcze strukturę na terenie Polski

i zacząć tworzyć partię, która uzyska za 3 lata 5-10 procent głosów, wejdzie w koalicję z kimś (?) i zmusi koalicjanta do zmiany ordynacji za cenę utrzymania tej koalicji

*********

Jak stworzyć nową partię w Polsce, która ma szanse wejść do Sejmu – bez pieniędzy i dostępu do mediów?

1. Po roku 1989 żadna z formacji politycznych nie sprawdziła się. W gruncie rzeczy nie ma różnicy między dotychczas funkcjonującymi partiami.
2. Dlatego ma sens podjęcie próby stworzenia nowej partii.
3. Można ją wprowadzić do Sejmu bez dużych pieniędzy i dostępu do mediów, tworząc ją – nie tak jak dotychczas odgórnie (kiedy to pieniądze i dostęp do mediów były potrzebne) – lecz oddolnie.
4. W ciągu 4 lat należy zwerbować do niej 920 kandydatów, którzy już w przeszłości uzyskali w wyborach samorządowych lub parlamentarnych jako niezależni, (najlepiej jako bezpartyjni) kandydaci (z odległych miejsc na liście) bardzo dobre wyniki, które dowodzą, że są to ludzie cieszący się zaufanie lokalnych społeczności.
5. Kandydatów takich można łatwo znaleźć – patrz link – instrukcja „jak znaleźć kandydatów”.
6. W latach 1994-2006 – cztery razy z rzędu w Tarnowie starannie skonstruowałem takie niezależne, listy (na których znaleźli się ludzie bezpartyjni i cieszący się zaufaniem) które uzyskiwały wyniki 8-15%. Przecież to samo można zrobić na terenie całego kraju.

Linki:

1. Recepta: Jak stworzyć nową partię?
http://m.ciesielczyk.salon24.pl/43462,index.html

2. Instrukcja: Jak szukać kandydatów na listy wyborcze nowej partii?
http://m.ciesielczyk.salon24.pl/47980,index.html

3. Lista 41 okręgów wyborczych ze spisem powiatów wchodzących w ich skład:
http://m.ciesielczyk.salon24.pl/47984,index.html

4. Dlaczego Polska nie jest państwem demokratycznym?
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/dlaczego_polska_nie_jest_panstwem_demokratycznym_25221.html

Proszę o propozycje kandydatów 41 okręgach wyborczych.
Marek Ciesielczyk: uczciwosctarnow@yahoo.pl tel. 0601 255 849

631 wyświetlen