/List Otwarty do Premiera RP Donalda Tuska – 23.02.2008

List Otwarty do Premiera RP Donalda Tuska – 23.02.2008

 Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Biuro Krajowe: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1, tel. (071) 37-59-407; 0605-096-214;
e-mail: spes@spes.wroc.pl

 

List Otwarty
Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" do

Premiera RP Donalda Tuska
Warszawa, 23 lutego 2008

Szanowny Panie Premierze!

Kierowana przez Pana partia od 2004 r. przyjęła w swoim programie zmianę systemu wyborczego i wprowadzenie wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Pamiętamy Pańskie żarliwe wystąpienie z trybuny Sejmowej w styczniu 2003 roku, kiedy mówił Pan o konieczności zmiany systemu wyborczego i wprowadzenia JOW. Potem Platforma Obywatelska zebrała ponad 700 tys. podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum, w którym jednym z czterech punktów było wprowadzenie JOW.

Teraz jako Premier Rządu RP i lider rządzącej partii, posiadającej najliczniejszą reprezentację w Sejmie i bezwzględną większość w Senacie, może Pan zrealizować ten fundamentalny postulat naprawy ustroju Rzeczypospolitej i zyskać tym samym poczesne miejsce w świadomości Polaków, jako polityk, który realizuje głoszone idee, jako polityk, który zna odpowiedzi na wyzwania fundamentalne dla naszego Państwa.

Postulat wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych cieszy się szerokim poparciem wśród obywateli RP, czego dowodem są zarówno podpisy złożone w ramach akcji zorganizowanej przez Platformę Obywatelską, jak i liczne sondaże, w których z reguły ok. 80% respondentów popiera ordynację większościową.

Zwracamy się do Pana, aby Pan, jako Premier i lider rządzącej partii, doprowadził do ogłoszenia przez Sejm referendum, w którym Polacy będą mogli wypowiedzieć się czy chcą wybierać posłów w jednej turze w 460 Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Referendum takie – ogłoszone na podstawie art. 125 Konstytucji RP – daje wynik wiążący przy uchwalaniu następnie ordynacji wyborczej.

Temat optymalnej dla Polski ordynacji wyborczej stanowi od lat centrum zainteresowania, publikacji i prac studialnych naszego Ruchu. Przygotowaliśmy nasz projekt większościowej ordynacji wyborczej do Sejmu opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze i jesteśmy gotowi przedstawić go Panu, Rządowi i Parlamentowi RP.

Odwołanie się do woli Narodu, jest najbardziej właściwym rozwiązaniem tej podstawowej kwestii ustrojowej. Jako wieloletni uczestnicy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, deklarujemy nasz intensywny udział w powyższym referendum i pełne poparcie dla Pańskich działań w tym zakresie.

Z upoważnienia Walnego Zgromadzenia,

Jerzy Przystawa
Prezes Stowarzyszenia

 

616 wyświetlen