/Walny Zjazd Stowarzyszenia JOW

Walny Zjazd Stowarzyszenia JOW

Informacja Biura Krajowego Ruchu na temat Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Walne Zgromadzenie odbyło się sobotę 23 lutego 2008, w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną:

Zarząd:

Jerzy Przystawa (Wrocław) – prezes
Tadeusz Browarek (Warszawa) – wiceprezes
Wojciech Kaźmierczak (Wrocław) – wiceprezes
Andrzej Czachor (Warszawa) – skarbnik
Jarosław Paczkowski (Wrocław) – sekretarz  
Remigiusz Zarzycki (Warszawa) – rzecznik prasowy

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Gieysztor (Wrocław) – przewodniczący
Krystyna Chmieleńska (Wrocław)
Włodzimierz Urbańczak (Poznań)

Zgromadzenie zobowiązało Zarząd, m.in. do:

  1. Zorganizowania w tym roku IV Marszu na Warszawę
  2. Przygotowania zmian w statucie, które umożliwią przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego
  3. Wysłania Listu do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Premiera Donalda Tuska w sprawie obietnic PO wprowadzenia zasady JOW w wyborach do Sejmu

 

190 wyświetlen