Informacja Biura Krajowego Ruchu na temat Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Walne Zgromadzenie odbyło się sobotę 23 lutego 2008, w auli Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną:

Zarząd:

Jerzy Przystawa (Wrocław) – prezes
Tadeusz Browarek (Warszawa) – wiceprezes
Wojciech Kaźmierczak (Wrocław) – wiceprezes
Andrzej Czachor (Warszawa) – skarbnik
Jarosław Paczkowski (Wrocław) – sekretarz  
Remigiusz Zarzycki (Warszawa) – rzecznik prasowy

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Gieysztor (Wrocław) – przewodniczący
Krystyna Chmieleńska (Wrocław)
Włodzimierz Urbańczak (Poznań)

Zgromadzenie zobowiązało Zarząd, m.in. do:

  1. Zorganizowania w tym roku IV Marszu na Warszawę
  2. Przygotowania zmian w statucie, które umożliwią przekształcenie Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego
  3. Wysłania Listu do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Premiera Donalda Tuska w sprawie obietnic PO wprowadzenia zasady JOW w wyborach do Sejmu

 

Skomentuj