/„Gazeta Wrocławska” o JOW – 21.01.2007

„Gazeta Wrocławska” o JOW – 21.01.2007

Źródło: http://e.gazeta.wroc.pl/O63835_2008/01/21/2121gw-c.pdf

 W "Gazecie Wrocławskiej" z dnia 21 stycznia 2008 na s. 21 rozmowa z prof. Jerzym Przystawą pt. Wygywa ten, który ma najwięcej głosów.

555 wyświetlen