/W sprawie celów Ruchu JOW

W sprawie celów Ruchu JOW

Zalety większościowej ordynacji wyborczej (JOW) są jasne i zrozumiałe dla większej niż połowa aktywnej części społeczeństwa polskiego. Pomimo tego gdy stajemy pod transparentem z napisem ,,Żądamy JOW’’ niewielu z naszych współobywateli rozumie o co w istocie walczymy.

Postulat JOW nie wyraża wprost celu który nam przyświeca i nie powinno nas dziwić to że ludzie nie zauważają wagi naszego postulatu.
Przecież celem naszej walki nie jest tylko zmiana sposobu wybierania posłów. To jest tylko najważniejszy środek który jest niezbędny do osiągnięcia celów znacznie szerszych.

Uważam że powinniśmy mówić otwarcie , że wprowadzenie ordynacji większościowej (JOW) jest najważniejszym krokiem na drodze do ustanowienia w Polsce ustroju prawdziwie demokratycznego i że rządy zgodne z wolą większości są naszym najważniejszym celem.

Na naszych transparentach powinno być żądanie prawdziwej demokracji!

W związku z tym uważam , że powinniśmy trochę poszerzyć ilość naszych postulatów , dlatego że koniecznych zmian ustrojowych w Polsce jest więcej niż sama zmiana ordynacji wyborczej. Poza tym myślę , że zwiększenie ilości ważnych postulatów przyczyni się do zwiększenia ilości zwolenników Ruchu JOW.

Wiem , że sprawa większej ilości postulatów to temat mocno dyskusyjny. Nie zgadza się na to prof. Jerzy Przystawa. Znam jego argumenty i je szanuję , ale mimo to uważam że zawężenie celów Ruchu JOW jest sztucznym zabiegiem , zakłamuje rzeczywistość i w efekcie szkodzi Ruchowi JOW.

Proponuję przedyskutować dodanie następujących postulatów:
1)Ustanowienie instytucji obywatelskiego referendum rozpisywanego automatycznie po zebraniu wymaganej ilości podpisów.
2)Wprowadzenie ordynacji większościowej JOW do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
3)Poddanie lokalnych sądów , prokuratur i komend policji pod nadzór społeczności lokalnych poprzez ustanowienie instytucji wyborów powszechnych na szefów tych instytucji szczebla powiatowego i wojewódzkiego.
4)Likwidacja urzędów wojewódzkich i przekazanie ich uprawnień urzędom marszałkowskim.
5)Likwidacja barier w dostępie do zawodów prawniczych.

Moje uzasadnienie dla dwóch pierwszych postulatów :

Ad 1)W Polsce nie ma prawdziwej demokracji także dlatego że jest niemożliwe rozpisanie referendum bez zgody ,,elity politycznej’’ wyrażonej przez Sejm. Na skutek tego instytucja referendum jest instytucją martwą.

W prawdziwej demokracji prawo do referendum jest najważniejszym gwarantem praw , wolności i interesów obywateli , dlatego że umożliwia odwołanie się do decyzji ogółu obywateli wówczas gdy te prawa , wolności lub interesy są naruszane.

Uważam , że instytucja referendum obywatelskiego będzie potrzebna nawet w warunkach obowiązywania ordynacji JOW , np. na wypadek (niewątpliwie mało prawdopodobny) gdyby parlament ordynację postanowił zmienić.

Ad2)Wyjaśnianie zwolennikom Ruchu JOW dlaczego ordynacja JOW w wyborach samorządowych jest lepsza niż OP byłoby niewątpliwie stratą czasu.

Tutaj chciałbym się odnieść do poglądu Pana prof. Jerzego Przystawy , że Ruch JOW nie powinien się zajmować tym problemem , dlatego że decyzja w sprawie samorządowych ordynacji wyborczych powinna być scedowana na te samorządy.

Obecnie o samorządowych ordynacjach wyborczych decyduje Sejm w drodze ustawy. Tym samym stan obecny jest zupełnie różny od postulowanego przez Pana prof. Jerzego Przystawę.

Uważam , że realizacja postulatu przekazania samorządom uprawnienia do decydowania o miejscowej ordynacji wyborczej przed wprowadzeniem powszechnego stosowania ordynacji JOW w wyborach samorządowych , byłaby niekorzystna dla samorządów. Mogłoby to przedłużyć funkcjonowanie OP w wyborach samorządowych na długie lata.
Oczywiście ustanowienie instytucji referendum samorządowego , także w sprawie ordynacji wyborczej , uważam za postulat jak najbardziej słuszny.
Grzegorz Osowski

620 wyświetlen