/Czy zwycięzca bierze wszystko?

Czy zwycięzca bierze wszystko?

Zgadzam się z argumentacją zwolenników JOW, jednak ze względu na niedostateczną wiedzę w tym zakresie mam pewne wątpliwości. Pozwolę sobie rozwinąć pytanie, jakie zadałem w komentarzu do odpowiedzi w dziale ABC JOW.
Zgodnie z prawem Duvergera wskutek wprowadzenia JOW następuje polaryzacja sceny politycznej scena polityczna jest stabilna, a rząd ma poparcie większości parlamentarnej. Jak to możliwe w sytuacji, gdy do Sejmu wejdą np. trzy ugrupowania z poparciem odpowiednio 40, 30 i 20 procent? Są wtedy 3 warianty dla zwycięskiego ugrupowania: rząd mniejszościowy, koalicja i opozycja.
Czy prawo to działa już przy pierwszych wyborach wg zasady JOW, czy też potrzeba kilku kolejnych wyborów, aby ta pożądana dwubiegunowość nastąpiła?

568 wyświetlen