/Apel

Apel

 

Zebrani w Katowicach w dniu 5 listopada 2011 r. przedstawiciele ugrupowań niepodległościowych i prospołecznych, zwracają się do wszystkich działaczy środowisk patriotycznych, by w obecnej sytuacji zaistniałej w naszym kraju poświęcili się budowaniu szerokiego ruchu politycznego, skupiającego różne środowiska, stowarzyszenia, organizacje niepodległościowe, chrześcijańskie, narodowe, ludowe, osób działających dla dobra Polski i Polaków na różnym polu – jako otwartego ogólnonarodowego ruchu społecznego FEDERACJI suwerennych środowisk (działających autonomicznie i solidarnie jak np. Partia Republikańska w USA).

 

Wieloletnie doświadczenie działania monolitycznych partii politycznych, o strukturach kierowanych z góry (co wynika z natury partyjnej ordynacji wyborczej do Sejmu) niesie z sobą konflikty oraz oznacza niekontrolowaną władzę partyjnego aparatu, a w konsekwencji zamkniecie się na postulaty społeczeństwa.

 

W naszym głębokim przekonaniu cele takiej FEDERACJI powinny obejmować najważniejsze problemy ustrojowe państwa:

  •  zmianę ordynacji wyborczej, wprowadzenie wyboru posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych i likwidację antyobywatelskiego rozwiązania, jakim są tzw. listy partyjne, na gruncie których właśnie wyrasta niekontrolowana przez nikogo władza oligarchów;
  • głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości – wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów oraz ławy przysięgłych czyli ustanowienie społecznej kontroli nad władzą sądowniczą;
  • zabezpieczenie ekonomicznych warunków egzystencji społeczeństwa poprzez m.in. ustanowienie państwowej kontroli nad działalnością wielkich banków i instytucji finansowych;
  • włączenie do współodpowiedzialności za państwo polskie młodych Polaków, którzy są spychani na margines. Kolejne rządy nie prowadzą z osobami urodzonymi od lat 80-tych XX w. żadnej debaty ani nie prezentują im żadnych perspektyw na godne życie w przyszłości – pozostawiając im jedynie poszukiwanie kolejnych umów śmieciowych lub wyrzucając na emigrację;
  • zabezpieczenie prawa społeczeństwa do uzyskiwania rzetelnej informacji z mediów. Niedopuszczalna jest obecna sytuacja, w której właściciele głównych koncernów medialnych stanowią poważną siłę polityczną, angażując się po jednej ze stron politycznego sporu i przez jawnie stronnicze działania manipulują opinią publiczną.

 

Lista zasadniczych zagadnień ma charakter otwarty do dyskusji.

 

Jesteśmy gotowi uczestniczyć w budowaniu takiej szerokiej FEDERACJI, narodowego i obywatelskiego ruchu, w którym postulaty programowe różnych nurtów społeczno-politycznych będą mogły być swobodnie wyrażane, w wolnej debacie, bez napiętnowania i wykluczenia ze strony jedynie słusznego kierownictwa.

 

Proponujemy roboczą nazwę FEDERACJI: Porozumienie Polskie.

 

Tylko działanie w takiej szerokiej formule daje szansę na prawdziwe odzyskanie suwerenności przez Polskę i Polaków! Zamiast jałowych sporów proponujemy współpracę i życzliwość. Wielokrotnie działając solidarnie odnosiliśmy zwycięstwa.

 

Czas – zgodnie z zapisem art. 4 Konstytucji RP – przywrócić zwierzchnictwo Narodu nad instytucjami własnego Państwa!

 

 

Kornel Morawiecki, przywódca opozycji demokratycznej w PRL, założyciel "Solidarności Walczącej"

Elżbieta Postulka, lider Krajowej Wspólnoty Emerytów, Rencistów i Kombatantów

Janusz Sanocki, lider Ligi Nyskiej, Stowarzyszenie "Obywatele Przeciw Bezprawiu"

Adam Słomka, przewodniczący Konfederacji Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny

Adam Wędrychowicz, stowarzyszenie Polska Racja Stanu "Piast"

Zygmunt Miernik, prezes Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych

Mariusz Cysewski, Jan Jączek, koordynatorzy "Stowarzyszenia na rzecz Praworządności"

 

Katowice, 5 listopada 2011 r

 

 

kontakt: federacja2011@onet.pl

 

 

705 wyświetlen