/Podpisz Apel Ruchu JOW do Rady Mediów Narodowych!

Podpisz Apel Ruchu JOW do Rady Mediów Narodowych!

Do Rady Mediów Narodowych
Pana Juliusza Brauna
Pana Krzysztofa Czabańskiego
Pani Elżbiety Kruk
Pani Joanny Lichockiej
Pana Grzegorza Podżornego

Apel

My, niżej podpisani uczestnicy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych zwracamy się z apelem o doprowadzenie do zasadniczej zmiany charakteru i treści aktualnego dyskursu publicznego w państwowych mediach Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej.

Obecny medialny dyskurs jest zdominowany międzypartyjnymi i wewnątrzpartyjnymi interesami, głównie związanymi z okolicznościami sprawowania bieżącej władzy politycznej w państwie, a więc w istocie problemami drugorzędnymi dla istnienia i funkcjonowania polskiego państwa. W tych debatach uczestniczą prawie wyłącznie przedstawiciele partii politycznych i partyjni politycy.

W konsekwencji doszło do wykluczenia z tej debaty ideowych i merytorycznych treści dotyczących fundamentalnych problemów polskiego państwa, a nade wszystko podstawowych spraw ustrojowych.

Doszło równolegle do wykluczenia z dyskursu medialnego politycznych i społecznych środowisk obywatelskich o pozapartyjnym charakterze. Doprowadziło to do ideowej niwelacji i merytorycznego wyjałowienia medialnego dyskursu politycznego i jego zamknięcia w wąskich kręgach dziennikarsko-publicystycznych i partyjnych.

Za tę sytuację odpowiedzialność ponosi Rada Mediów Narodowych, która posiada wszelkie instrumenty niezbędne do wyegzekwowania zasadniczej poprawy jakości tego dyskursu. To bowiem Rada Mediów Narodowych posiada kompetencje powoływania i odwoływania władz mediów publicznych, a celem istnienia RMN jest określenie strategii wspólnych działań polskich mediów publicznych i zapewnienie rzetelności ich pracy.

Apelujemy o zasadniczą zmianę medialnego dyskursu poprzez jakościowe poszerzenie problematyki debat medialnych, nade wszystko o problematykę fundamentów ideowych i politycznych polskiej państwowości, w tym ustrojowych państwa oraz jego szerokie otwarcie na pozapartyjne środowiska obywatelskie.

Prezydent RP Andrzej Duda, inicjując 3 maja 2018 r. debatę konstytucyjną, podkreślił, iż celem kampanii na rzecz nowej konstytucji jest pokazanie Polakom, że ich los znajduje się w ich rękach: W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinniśmy mieć szczególne poczucie, że możemy w sposób w pełni suwerenny – jako naród, jako społeczeństwo – kształtować przyszłość swoją i naszej Ojczyzny. Jak jednak mogą Polacy kształtować przyszłość swoją i swojej Ojczyzny, jeśli nie mają możliwości uczestniczenia w debatach toczonych w opłacanych przez siebie państwowych mediach?

Wrocław, 17 listopada 2018 r.

Bohdan Bączak
Jolanta Bąkowska-Gieysztor
Piotr Biliński
Radosław Birowski
Wojciech Błasiak
Paweł Bochen
Katarzyna Błażewicz-Brzechowska
Izabela Brodacka-Falzmann
Krzysztof Bukiel
Krzysztof Cena
Krystian Chrzan
Mirosław Dakowski
Maciej Doruchowski
Radosław Gajda
Wojciech Galuba
Mieczysław Głaszczka
Patryk Hałaczkiewicz
Kazimierz Helebrandt
Artur Heliak
Elżbieta Hibner
Zdzisław Ilski
Jan Jagielski
Ewa Jasiukiewicz
Antoni Kamiński
Paweł Kawarski
Wojciech Kaźmierczak
Tomasz J. Kaźmierski
Wojciech Kocik
Krzysztof Końca
Małgorzata Kopczyńska-Dakowska
Andrzej Kostka
Zofia Kowalczyk
Piotr Krajewski
Iwona Król-Kostka
Henryk Kula
Wojciech Kulesza
Michał Kwilecki
Aleksander Matwiejszyn
Mirosław Matyja
Łukasz Mejza
Tomasz Mianowicz
Anna Niedziałkowska
Marek Ostapko
Małgorzata Pawlak
Jan Pokrywka
Agnieszka Przystawa
Tadeusz Rogowski
Włodzimierz Sadowski
Marcin Sawicz
Alina Dobrowolska-Segit
Maciej Skwara
Piotr Smoter
Grzegorz Steczkowski
Henryk Swół
Zbigniew Sycz
Sławomir Szerer
Paweł Wołczański
Jarosław Wójcik
Edward Wóltański
Paweł Wybierała
Marek Zagajewski
Janusz Zagórski

Podpisy internetowe

Apel Ruchu JOW do Rady Mediów Narodowych

Do Rady Mediów Narodowych
Pana Juliusza Brauna
Pana Krzysztofa Czabańskiego
Pani Elżbiety Kruk
Pani Joanny Lichockiej
Pana Grzegorza Podżornego
<p style="text-align: center;">Apel

My, niżej podpisani uczestnicy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych zwracamy się z apelem o doprowadzenie do zasadniczej zmiany charakteru i treści aktualnego dyskursu publicznego w państwowych mediach Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej.

Obecny medialny dyskurs jest zdominowany międzypartyjnymi i wewnątrzpartyjnymi interesami, głównie związanymi z okolicznościami sprawowania bieżącej władzy politycznej w państwie, a więc w istocie problemami drugorzędnymi dla istnienia i funkcjonowania polskiego państwa. W tych debatach uczestniczą prawie wyłącznie przedstawiciele partii politycznych i partyjni politycy.

W konsekwencji doszło do wykluczenia z tej debaty ideowych i merytorycznych treści dotyczących fundamentalnych problemów polskiego państwa, a nade wszystko podstawowych spraw ustrojowych.

Doszło równolegle do wykluczenia z dyskursu medialnego politycznych i społecznych środowisk obywatelskich o pozapartyjnym charakterze. Doprowadziło to do ideowej niwelacji i merytorycznego wyjałowienia medialnego dyskursu politycznego i jego zamknięcia w wąskich kręgach dziennikarsko-publicystycznych i partyjnych.

Za tę sytuację odpowiedzialność ponosi Rada Mediów Narodowych, która posiada wszelkie instrumenty niezbędne do wyegzekwowania zasadniczej poprawy jakości tego dyskursu. To bowiem Rada Mediów Narodowych posiada kompetencje powoływania i odwoływania władz mediów publicznych, a celem istnienia RMN jest określenie strategii wspólnych działań polskich mediów publicznych i zapewnienie rzetelności ich pracy.

Apelujemy o zasadniczą zmianę medialnego dyskursu poprzez jakościowe poszerzenie problematyki debat medialnych, nade wszystko o problematykę fundamentów ideowych i politycznych polskiej państwowości, w tym ustrojowych państwa oraz jego szerokie otwarcie na pozapartyjne środowiska obywatelskie.

Prezydent RP Andrzej Duda, inicjując 3 maja 2018r. debatę konstytucyjną, podkreślił, iż celem kampanii na rzecz nowej konstytucji jest pokazanie Polakom, że ich los znajduje się w ich rękach: W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinniśmy mieć szczególne poczucie, że możemy w sposób w pełni suwerenny – jako naród, jako społeczeństwo – kształtować przyszłość swoją i naszej Ojczyzny. Jak jednak mogą Polacy kształtować przyszłość swoją i swojej Ojczyzny, jeśli nie mają możliwości uczestniczenia w debatach toczonych w opłacanych przez siebie państwowych mediach?
<p style="text-align: right;">Wrocław, 17 listopada 2018 r.

%%twój podpis%%

Udostępnij i poleć znajomym:

   

 

2 163 wyświetlen