/Antoni Z. Kamiński – „Dezercja elit”

Antoni Z. Kamiński – „Dezercja elit”

Polecamy książkę prof. Antoniego Z. Kamińskiego! Autor wiele uwagi poświęca tematowi ordynacji wyborczej.

Autor omawia możliwości, które otworzył przed Polską rozpad świata komunistycznego, a także sposób w jaki zostały one wykorzystane, a niekiedy zaprzepaszczone. Jest to analiza krytyczna przekształceń ustrojowych oraz ich efektów w postaci ograniczeń wydolności państwa. Główną przyczyną tych ograniczeń, według autora, jest słabość instytucjonalna państwa, a przede wszystkim słabość instytucji, które mają służyć rozliczaniu osób zajmujących stanowiska władzy. Efektem tego jest państwo niewydolne, niezdolne do tworzenia długofalowych strategii działania, korzystnego dla siebie oddziaływania na środowisko, dostosowywania się do jego zmiennych warunków, wykrywania i korygowania błędów. Słabość instytucji przejawia się także w niedorozwoju właściwych im podkultur organizacyjnych i profesjonalnych, co wpływa na poziom etyczny związanych z nimi ludzi oraz sprzyja zanikowi poczucia odpowiedzialności publicznej. Polska transformacja pod wieloma względami była sukcesem, zwłaszcza gdy porówna się ją z sytuacją na wschodzie Europy. Nie powinno to jednak przesłaniać jej mniej zadowalających stron.

Antoni Z. Kamiński: Jest zaskakujące, że w transformacji ustrojowej po 1989 roku tradycja ta znalazła wyraz w stosunkowo niewielkim stopniu. Interes grup dominujących w polskiej polityce tego czasu można, z pewną przesadą, określić jako maksymalizację prywatnych korzyści wynikających z kontroli nad agendami państwa, przy niezbędnym minimum uwagi poświęconej sprawności jego funkcjonowania. „Niezbędne minimum” polegało na tworzeniu warunków, które umożliwiały utrzymanie równowagi politycznej, w tym bierności społeczeństwa. […] Dla profitariuszy przemian ustrojowych słabość instytucji państwa stanowi gwarancję niezakłóconego czerpania niezasłużonych korzyści.

kamiński_dezerecja

Antoni Z. Kamiński – „Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce”
Wydawca: Instytut Studiów Politycznych PAN
Warszawa 2014, format 240*165 mm, oprawa miękka, s. 402, ISBN: 978-83-64091-19-3

906 wyświetlen