/Anomalie statystyczne w wynikach PO w wyborach do PE 2009

Anomalie statystyczne w wynikach PO w wyborach do PE 2009

Źródło: http://tjkazmierski.salon24.pl/

Anomalie statystyczne w wynikach PO ogłaszanych w nocy 7 – 8 czerwca 2009 r.

Wykres zmian w czasie wyników Platformy Obywatelskiej w wyborach do PE w poszczególnych okręgach. Słupki pokazują różnice w procentowych wynikach Platformy między obwodami, z których wyniki uzyskano w nocy 8 czerwca po godzinie 02:13, a obwodami, z których wyniki uzyskano przed godziną 02:13 (dodatnia różnica oznacza wzrost wyniku miedzy godzinami 2:13 i 7:20). [źrodło: komunikaty PKW opublikowane w nocy 8 czerwca o godzinach: 2:13, 3:45, 5:00, 6:00 i 7:20].

Biorąc pod uwagę, że średnia liczba ważnych głosów przypadających na jeden obwód wyborczy była niewielka i wyniosła jedynie 287 głosów, nie powinna była wystąpić korelacja między wynikiem jakiejkolwiek  partii, a godziną obliczenia wyników i sporządzenia protokołu. Wystąpienie takiej korelacji jest podstawą domagania się od Państwowej Komisji Wyborczej podania do publicznej wiadomości treści protokołów sporządzonych we wszystkich 25 323 obwodach wyborczych w celu dalszej analizy.

521 wyświetlen