/Akademia „Efekt JOW”

Akademia „Efekt JOW”

Kiedy przed dwoma laty ruszała Akcja „Zmieleni.pl” to szkolenie jej animatorów przeprowadzono w Lubinie. W dniach 20-21 grudnia 2014 r. Lubin po raz kolejny okazał się miastem otwartym dla debaty o systemie wyborczym w Polsce. Zainaugurowano w nim bowiem działalność Akademii „Efekt JOW”. Jej celem jest prowadzenie edukacji oraz dyskusji o prawie wyborczym w Polsce i na świecie, a w ramach tego promowanie w wyborach do Sejmu RP ordynacji większościowej, realizowanej w jednomandatowych okręgach wyborczych. Organizatorami Akademii są: Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych oraz Instytut Studiów Obywatelskich „Obywatele24.pl”, a spotkanie w Lubinie wsparło Starostwo Powiatowe w Lubinie.

Akademia „Efekt JOW” przybrała formę dwudniowego szkolenia. Uczestniczyli w nim studenci oraz uczniowie szkół średnich z Lubina. W sobotę 20 grudnia spotkanie otworzyło wystąpienie Pawła Kukiza, który skupił uwagę na znaczeniu systemu wyborczego dla jakościowej zmiany działania państwa polskiego. Część główną szkolenia poprowadził dr hab. Zdzisław Ilski. Przedstawił panoramę systemów wyborczych na świecie, ich wady i zalety oraz omówił metody obliczania wyników wyborczych. Na kanwie jego wystąpienia przeprowadzono też zajęcia warsztatowe, w których uczestnicy spotkania obliczali wyniki wyborów według różnych matematycznych metod ich ustalania. Z kolei w niedzielę 21 grudnia Artur Heliak omówił główne zasady wybierania posłów w okręgach jednomandatowych. Patryk Hałaczkiewicz przedstawił znaczenie JOW w kontekście ostatnich wyborów samorządowych. Lubińską edycję Akademii „Efekt JOW” zwieńczył wykład dra Z. Ilskiego dotyczący efektów wprowadzenia większościowego systemu wyborczego z JOW dla jakości życia politycznego w Polsce, w tym zwłaszcza dla zmiany w obrębie zasady reprezentacji parlamentarnej, pogłębienia demokracji w Polsce i usprawnienia parlamentaryzmu polskiego.

Inicjatywa będzie kontynuowana, a samorządowcom z Lubina należą się słowa uznania za wytrwałość w promowaniu wprowadzenia w Polsce większościowego systemu wyborczego w JOW.

P1080420a

P1080421a

P1080429a

P1080458a

P1080463a

P1080468a

P1080474a

987 wyświetlen