/Oświadczenie

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
po ostatnim mailingu, informującym o możliwości odpisu 1% podatku na Fundację im. Jamesa Madisona, otrzymujemy nieoczekiwanie dużą ilość maili wyrażających negatywne emocje wobec Stowarzyszenia JOW. Treść tych maili sugeruje, że nasze Stowarzyszenie jest mylnie łączone z politycznym ugrupowaniem Kukiz’15.

Wyjaśniamy, że Stowarzyszenie JOW im. profesora Jerzego Przystawy nie prowadzi działalności politycznej i nie jest częścią żadnej inicjatywy politycznej. Stowarzyszenie JOW nie uczestniczyło w wyborach parlamentarnych w 2015 roku i nie udzielało poparcia żadnemu ze startujących w tamtych wyborach ugrupowań.

Zajmujemy się tylko jednym postulatem, wprowadzeniem w wyborach do Sejmu RP ordynacji większościowej realizowanej w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych, z łatwą i równą dla wszystkich swobodą kandydowania i przy pełnej kontroli procedur wyborczych przez obywateli.

Od 23 lat prowadzimy działalność edukacyjną i informacyjną dotyczącą postulatu JOW, ale nie możemy brać odpowiedzialności za sposób, w jaki poszczególne grupy polityczne podejmują i wykorzystują ten postulat, ani też za inne działania tych grup.

Tomasz J. Kaźmierski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia JOW
im. profesora Jerzego Przystawy

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
794 wyświetlen